Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

A különböző képzések, továbbképzések, konferenciák mind a szakmai tudás bővítésének eszközei. A Református Pulmonológiai Centrumban 2023-ban mindezek elsajátítására az alábbi lehetőségek voltak.

A különböző képzések, továbbképzések, konferenciák mind a szakmai tudás bővítésének eszközei. A Református Pulmonológiai Centrumban 2023-ban mindezek elsajátítására az alábbi lehetőségek voltak.

  A Református Pulmonológiai Centrum vezetősége mindig is fontos feladatának tekintette, hogy folyamatosan gondoskodjon az itt dolgozók képzéséről, továbbképzéséről, akiknek így lehetőségük nyílt arra, hogy követni tudják az egészségügy fejlődését és megismerjék a különböző szakterületekhez kapcsolódó legújabb tudományos eredményeket és technikai lehetőségeket. Intézetünk környezete és főépülete kiváló helyszínt    biztosít mindehhez. Az épület a hajdani rendház hangulatát idézi a földszinti teremsorral, a boltíves folyosóval és a főlépcsőház magával ragadó eleganciájával. A földszinten helyezkedik el intézetünk előadóterme is, mely méltó helyet nyújt különböző rendezvényeknek. A szakmai képzések és konferenciák szempontjából a 2023-as év meghatározó volt, hiszen igyekeztünk minél több, különböző programmal megtölteni e hangulatos termet.

Első rendezvényünk a 2023. március 3-i Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai szekciójának „Jót, s jól” elnevezésű előadássorozata volt, mely kiemelkedő szakmai színvonalával, kerekasztal-beszélgetésével a későbbiekben is megvalósuló hatékony közös munkának ágyazott meg. Ezen az alkalmon a szakma más intézeteiből meghívott előadók és hallgatók is megjelentek – biztosítva ezzel a rendezvény nívóját. Intézetünkben kitűnő és elismert alváslaboratórium működik. A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság együttműködésével rendeztük meg 2023. április 21-én   A hypoventillációval járó kórképek diagnosztikája és tartós kezelése című konferenciát.  A résztvevők megismerhették az emelkedett széndioxid-szinttel járó krónikus légzési elégtelenség kezelési lehetőségeit, valamint alkalmuk nyílt a nemzetközi ajánlások áttekintésére is. A konferencia kiemelt feladata volt, hogy különböző magyarországi betegutakat is felvázoljon, valamint, hogy a tartós otthoni légzéstámogatás irányelveit is bemutassa a hallgatóságnak.

Egy héttel később újabb rendezvényt szerveztünk, melynek fő témája volt a háziorvos és a pulmonológus együttműködése a praxisközösség ellátásában. Intézetünk neves szakorvosai tartottak előadást a háziorvosoknak a tüdőgyógyászati kórképek korszerű diagnosztikájáról, terápiájáról és gondozásáról, valamint bemutatták a tüdődaganatok új terápiás lehetőségeit is. A hallgatóság megismerkedhetett továbbá a betegek otthoni gondozásának módjaival, az interstitialis tüdőbetegségre (ILD) hajlamosító tényezőkkel, valamint ennek a megbetegedésnek a szűrési és kezelési lehetőségeivel.  A konferencián kiemelt szerepet kapott többek között az alvási apnoe típusainak, a betegség szűrési és terápiás lehetőségeinek prezentálása is. A résztvevők nagy érdeklődéssel fogadták a COPD és az asthma bronchiale korszerű terápiájának bemutatását, valamint a súlyos asthma kezelésének és a rehabilitáció gyakorlatának ismertetését.

Természetesen nem feledkeztünk meg szakdolgozóinkról sem - 2023. május 11. és 12. között Konfliktuskezelés címmel ún. kötelező szakmacsoportos továbbképzést szerveztünk számukra. A képzésre a felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoportban dolgozó munkatársaink jelentkezhettek, de szeretettel fogadtuk a más intézményből érkezőket is. A kollégák megismerkedhettek a konfliktus és a stressz általános természetével, típusaival és a napjainkban sajnos oly gyakran előforduló kiégés fogalmával. A találkozón résztvevőknek lehetősége volt megvizsgálni az interperszonális konfliktusok kezelésének lehetőségeit, valamint azt is, hogy miként játszik ez szerepet a gyógyító és a beteg együttműködésében. A jelenlévők képet kaptak a verbális és fizikális agresszió megelőzésének és kezelésének lehetőségeiről, és elsajátíthattak különböző konfliktuskezelő stratégiákat. A továbbképzés kötelező eleme az ún. reanimációs gyakorlat volt, mely tartalmazta az aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő, eszköz nélküli újraélesztés elméleti és gyakorlati elsajátítását. Az elmúlt évben nemcsak kötelező jellegű továbbképzéseket tartottunk, hanem szakdolgozói kezdeményezésre szakmai ismeret- és tudásbővítést, illetve -megosztást, gyakorlati technikák bemutatását és workshopokat is szerveztünk. Ezt a jógyakorlatot a 2024-es évben is folytatni szeretnénk.

2023. május 19-én az AstraZeneca által megrendezett esemény, melynek címe A korai stádiumú, operabilis NSCLC terápiás megfontolásai napjainkban, valamint A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai Szekciójának a Jót, s jól - Hazai gyakorlatok az onkoteamek működésében című rendezvénye bővítette szakmai konferenciáink sorát.

Tovább folytatva az intézetünkben elindított sikeres szakmai tudásbővítést és tudásmegosztást, megrendeztük az ILD Akadémia nevű rendezvénysorozat keretében szervezett workshopot, melynek célja a tüdőfibrózis jeleinek korai felismerése, a betegek időben történő kiemelése és ILD centrumba referálása volt. Ennek minél szélesebb körben való megismertetése kiemelten fontos, hiszen a célzott terápia révén a betegség progressziója lassítható, a betegek életkilátása és életminősége javítható.

Büszkeséggel számolhatunk be arról is, hogy 2023. június 26-án a Református Pulmonológiai Centrumot duális képzőhelyként vették nyilvántartásba. Az akkreditációt az alábbi 14 területre kaptuk meg: Általános ápoló, Egészségügyi asszisztens (gyógyszertári asszisztens), Egészségügyi laboráns (klinikai egészségügyi asszisztens), Gyakorló ápoló, Csecsemő-, és gyermekápoló, Klinikai laboratóriumi asszisztens (kémiai laboratóriumi szakasszisztens), Radiológiai szakasszisztens, Rehabilitációs terapeuta (fizioterápiás asszisztens és gyógymasszőr), Alapápolási munkatárs. Szeretettel várjuk az érdeklődő hallgatókat ezekre a képzéseinkre is.

A Református Pulmonológiai Centrum kiemelten fontosnak tartja, hogy a továbbiakban is szervezzen szakmai konferenciákat, továbbképzéseket – folytatva az elkezdett jógyakorlatot, lehetőséget biztosítva ezzel az itt dolgozóknak és a más intézetekből a rendezvényekre érkezőknek is tudásuk bővítésére, megosztására.