Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

Betegeink értékeinek kezelése (rövidített tájékoztató)

TÁJÉKOZTATÓ

az ellátott betegeink értékeinek kezeléséről

 

 

Kedves Betegeink, Hozzátartozók, Látogatók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bent fekvő betegeink részére lehetőséget biztosítunk értékeik megőrzésére Kórházunk Házipénztárában, amelynek folyamatáról a betegfelvétel kapcsán nyújt részletes tájékoztatást az adott osztályon, a felvételt végző felelős ápoló.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben pénzét és/vagy értékét nem kívánja a kórház Házipénztárában elhelyezni, úgy azokért a kórház nem vállal felelősséget!

Egyes osztályokon a kórtermekben páncélkazetták kerültek elhelyezésre, amelyben Ön igény szerint elhelyezheti pénzét és/vagy értékét. Ennek a lehetőségéről, a páncélkazetták használatáról bővebb tájékoztatást az adott osztály vezető ápolója ad Önnek.  Forduljon hozzá bizalommal!

 

Értékek elhelyezése a Házipénztárban:

A pénzt és/vagy értéket a beteg vagy írásban meghatalmazottja (kísérője) vagy az osztályvezető ápoló helyezi el a Házipénztárban. A Házipénztár az átvett készpénzről készpénzátadási bizonylatot állít ki. A letétként kezelt pénzéről, értékéről, a polgári jog erre vonatkozó szabályai szerint maga a beteg vagy az általa írásban meghatalmazott személy rendelkezhet személyi okiratának felmutatásával.

 

Értékleltár készítése:

Amennyiben a beteg zavart lesz, állapotában súlyos változás áll be, esetleg másik osztályra helyezik át, értékeiről az ápolók kötelesek az előírt nyomtatványon leltárt készíteni. Zavarttá vált beteg értékei a megnevezett hozzátartozónak átadhatóak, melyet a hozzátartozó a leltár nyomtatványon aláírásával igazol. Amennyiben a beteg értékeiről értékleltár bentfekvési időszaka alatt nem készült, a beteg elhalálozásakor, azt minden esetben elkészítik a felelős ápolók.

Tájékoztatjuk a hozzátartozókat, hogy az elhunyt beteg értékeit letétként, elkülönítve őrizzük a Házipénztárban. Ezen értékeket a Polgári Törvénykönyv értelmében kiadni kizárólag a közjegyző hagyatéki végzésének bemutatásával, illetve, ha nem volt hagyatéki eljárás, mert nincs semmilyen ingatlan vagy nagy értékű ingó vagyona az elhunytnak, akkor a jegyzőtől kapott igazolás alapján adhatjuk csak ki a végzésben szereplő személynek ill. személyeknek.

A számottevő értéket nem képviselő személyes tárgyakat (pl. ruházat, cipő, ágynemű, törülköző, stb.) amennyiben a hozzátartozó nem kívánja elvinni, 30 napig megőrizzük.