Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés

Kérjük a legközelebbi hozzátartozót, vagy törvényes képviselőt, hogy a halálesetről kapott értesítés után a kezelőorvossal vagy osztályvezető főorvossal beszélje meg a haláleset körülményeit, valamint a boncolás kérdését. A hatályos egészségügyi törvény szerint a kórházban elhaltakat kórbonctani vizsgálatnak kell alávetni a hiteles dokumentáció (Halottvizsgálati bizonyítvány) kiállítása céljából. Ez alól kivételes esetben el lehet tekinteni.

Boncolás mellőzése:

Amennyiben az elhunyt betegsége még életében kellően igazolható volt, a halála ismert ok miatt következett be, és a boncolástól nem várható új megállapítás, a boncolás mellőzhető. A boncolás csak a kezelőorvos, a kórboncnok és az orvos igazgató együttes egyetértése, és a hozzátartozó írásos nyilatkozata mellett mellőzhető.  A szükséges mellőzési kérelmet az osztályon kell kitölteni az arra jogosult hozzátartozónak. Amennyiben a boncolás mellőzhető, a Halottvizsgálati bizonyítvány már az osztályon kitöltésre kerül, s az anyakönyvezés és a temetés folyamata elindítható. Amennyiben a boncolás elvégzése indokolt, a Halottvizsgálati bizonyítvány csak ennek megtörténte után áll rendelkezésre. A Halottvizsgálati bizonyítvány lehetséges átvételének időpontjáról kérjük, munkaidőben érdeklődjön a 23/511-586 számon.
A boncolás időpontjáról csak a kezelőorvos adhat információt.

Tennivalók a Betegfelvételi irodán:

Kérjük, hogy személyesen vagy telefonon a Betegfelvételi irodától érdeklődjön az ügyintézés körülményeiről. Tel: 23/511-586

Az elhunytakkal kapcsolatos adminisztrációs ügyek intézéséhez szükséges iratok:

  • az elhunyt Születési anyakönyvi kivonata (születés helye szerinti illetékes Polgármesteri Hivatalból szerezhető be),
  • Személyi igazolványa (új típusú plasztik kártyás személyi igazolvány esetén lakcímkártyája is),
  • családi állapotra vonatkozó igazolás (házassági anyakönyvi kivonat, vagy válásról szóló bírósági végzés, vagy házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy egyéb igazolás).

Ügyintézés ideje:       munkaidőben 8:00-14:00
Ügyintézés helye:       Főépület földszinti folyosó, Betegfelvételi iroda

Halotti anyakönyvezés: a Törökbálinti Polgármesteri Hivatalban
(2045 Törökbálint, Bajcsy Zsilinszky utca. 8.) az alábbi időpontokban van fogadó nap:

Hétfő: 13-17:00 óráig
Szerda: 8-16:00 óráig
Péntek: 8-11:30 óráig

Azonban tekintettel az eljárás fontosságára, az anyakönyvezéssel kapcsolatos papírok befogadására 8 és 16 óra között valamennyi napon van lehetőség, a szándékot külön csengetéssel kell jelezni. A többpéldányos Halottvizsgálati bizonyítványt a Hivatal folyószámmal ellátva azonnal visszaadja, és ezzel a temetés intézhető.
A Halotti Anyakönyvi Kivonat később kerül kiállításra, és ez nem szükséges a temetés megrendeléséhez.

Halottvizsgálati bizonyítványok átvételéhez szükséges iratok:

  • a közeli hozzátartozó saját személyi igazolványa és lakcímkártyája,
  • ha temetkezési vállalkozó végzi az ügyintézést: eredeti meghatalmazás az elhunyt hozzátartozójától, rokonsági fok igazolásával, 2 tanú aláírásával, személyes adatok közlésével.
  • nem közeli hozzátartozó (végrendelet, eltartási szerződés másolat, stb.)

Elhunyt ruhájának leadása:

A boncmester a ruházatot hétfőtől péntekig, 7-16 óra között veszi át.

Kérjük, hogy a felmerülő kérdésekről, teendőkről lehetőség szerint előre egyeztessen a boncmesterrel. Szilber Tibor: 30/678-1716.
Az elhunyt kiszállításaa kórházból csak felöltöztetett állapotban történhet. Az egészségügyi törvény halottakkal foglalkozó fejezete kimondja, hogy a boncolás utáni helyreállítás a kórház feladata. Azonban a halott hűtéséért, a temetési szertartásra való felkészítésért külön térítési díj kérhető. Ez utóbbit a kórházban működési engedéllyel rendelkező szolgáltató végzi számla ellenében. A díjszabás a kórház vezetésének egyetértésével a patológián kifüggesztésre került.

A díjszabásról és a szolgáltatásokról a fenti telefonszámon Szilber Tibornál érdeklődhet.

Az elhunytat a hozzátartozó az Intézetben a temetés előtt, a boncmesterrel egyeztetett időpontban egy alkalommal megtekintheti.

Hűtés:

Az intézményvezetés döntése alapján a halott hűtésért az első hét napig nem számítunk fel hűtési díjat. A 8. naptári naptól a hűtési díj:1500.-Ft/nap + ÁFA.
A befizetésről a boncmester számlát állít ki.


Hozzátartozója elhalálozása miatt fogadja őszinte részvétünket!

Őszinte együttérzéssel:

a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet munkatársai