Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Parkolási rend

Az intézet közlekedési útjai, parkolói mindenekelőtt a közvetlen betegellátás céljait szolgálják.

Beteglátogatás céljából az intézet területére csak kivételes esetben, parkolási díj ellenében hajthat be gépkocsi.

A parkolási díj fizetése alól az alábbiakban felsoroltak mentesülnek:
•  mentők, tűzoltók, rendőrség,
•  mozgássérültek, mozgásban korlátozott személyek, akiknek külön erre kijelölt parkolók állnak rendelkezésre, közvetlenül a főépület bejárata előtt (2 db parkolási hely),
•  a kórház részére szolgáltatást végző beszállítók, fuvarozók, szervízelést végzők, szolgáltató cégek,
•  ÁNTSZ, OEP, minisztériumi, önkormányzati felügyeleti szervek, ill. személyek.

A kórház területén a KRESZ hatályos előírásai érvényesek. A behajtást követő belső parkolásra csak a kijelölt parkolóhelyek vehetők igénybe. Egyébként parkolási lehetőség az intézet előtt kialakított parkolóban van.

Amennyiben Ön gépkocsival érkezik intézetünkbe, és kórházi tartózkodása idejére gépjárművét itt szándékozik tartani, korlátozott számban parkolási lehetőséget tudunk biztosítani. Parkolási engedélyt érkezésekor a Kórház Anyaggazdálkodási Osztályán kell kérni.

Kérjük vegye figylembe, hogy az Intézet területére való behajtás nem garantálja automatikusan a parkoló hely biztosítását, illetve az intézet területén parkoló gépjárműben bekövetkezett bármilyen jellegű kárért (rongálás, lopás, stb.) anyagi felelősséget Intézetünk nem vállal!