Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

Betegjogi képviselő

TISZTELT BETEGÜNK!

Tájékoztatjuk kedves Betegeinket, hogy a Kormány által kihirdetett vészhelyzet ideje alatt az EMMI Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) betegjogi képviselői a panaszok kezelésére és a tájékoztatásra irányuló feladataikat folyamatosan ellátják.

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló (1997. évi CLIV. sz. törvény rendelkezésének megfelelően) 2000. június 1-től a BETEGJOGI KÉPVISELŐK megkezdték munkájukat.

A BETEGJOGI KÉPVISELŐ FÜGGETLEN SZEMÉLY, AKINEK LEGFONTOSABB FELADATA SEGÍTENI ÖNT ÉS AZ ÖNT ELLÁTÓ ORVOSOKAT, HOGY BETEGSÉG-MEGELŐZŐ, GYÓGYÍTÓ KAPCSOLATUK SORÁN AZ ÖN TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGAI ÉRVÉNYESÜLJENEK.  Emlékeztetjük, hogy a Törvény a betegek részre nemcsak jogokat biztosít széles körben, de bizonyos kötelességeket is előír.

Az alábbiakban - az Ön jobb tájékoztatása érdekében - néhány gyakran feltett kérdésre adunk választ:

Mikor forduljak a Betegjogi Képviselőhöz?
Minden olyan esetben, amikor úgy gondolja, hogy a fenti Törvényben biztosított jogai gyógykezelése során nem, vagy nem megfelelően érvényesültek.

Mikor ne forduljak a Betegjogi Képviselőhöz?
Azokkal a panaszokkal, amelyek nem érintik jogait (pl.: nem elég meleg, vagy kevés az ebéd, esetleg többet kell várni egy vizsgálatra, mint amit Ön elfogadhatónak talál, vagy elveszett valamilyen értéktárgya, stb.).

Hol/Hogyan ismerhetem meg jogaimat?
A fenti (1997. évi CLIV. sz.) Törvény egy önálló fejezete tartalmazza a betegek jogait és kötelezettségeit. Ez beszerezhető, illetve felvilágosítás kapható annak tartalmáról: az Egészségügyi Minisztérium Ügyfélszolgálatán (Budapest, V. Arany János u. 6., T.: 311-8016); a Kórház Titkárságán rendelkezésre egy példány betekintésre a Betegjogi fejezetről;  és természetesen a Betegjogi Képviselő is készségesen áll az Ön rendelkezésére.

Mit nem várhatok a Betegjogi Képviselőtől?
A Betegjogi Képviselő nem jogi képviselő, azaz nem szolgál ügyvédként, ha az Ön panasza, sérelme perbe megy.

Mit várhatok a Betegjogi Képviselőtől?
„(2) A betegjogi Képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában:
a) segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében,
b) segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
c) a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben – eljár az arra illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a betegeket,
d) rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi intézményben.
(3) A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el”
Hol és mikor érhető el a Betegjogi Képviselő:

AZ ÖN BETEGJOGI KÉPVISELŐJE: MEGLÉCZNÉ OCSENÁS MÁRIA
További információ a "Betegjogi Hirdetmény" címszó alatt található!