Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

Intézeti Bizottságok

Szakmai Vezető Testület (SZVT)

A Szakmai Vezető Testület az intézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve. Részt vesz az intézet szakmai fejlesztési programjának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének és a jogszabály által meghatározott belső szabályzatainak előkészítésében.

Elnök: Dr. Kunos László

Kórházi Etikai Bizottság (KEB)

Tagjait az egészségügyi intézmény vezetése kéri fel azzal, hogy a bizottság összetétele biztosítsa a bizottság elé kerülő, etikai elbírálást igényő ügyek sokoldalú (orvosi, pszichológiai, jogi, vallási, betegbiztonsági stb.) megítélését.

Elnök: Dr. Kis Adrián

Intézeti Kutatásetikai Bizottság (IKEB)

A bizottság véleményezi a intézetünkben folyó orvostudományi kutatásokat abból a szempontból, hogy az intézmény személyi és tárgyi feltételei a kutatás végzésére megfelelőek-e.  Figyelemmel kíséri, hogy a kutatást az engedélyben és a kutatási tervben előírtaknak megfelelően végzik-e.

Elnök: Dr. Lohinai Zoltán

Gyógyszerterápiás Bizottság (GyB)

A Református Pulmonológiai Centrum gyógyszerellátási feladatainak összehangolása érdekében létrehozott bizottság. Javaslatokat dolgoz ki a hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerterápiás elvek érvényesítésére.

Elnök: Dr. Kunos László

Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB)

A Bizottság a főigazgató tanácsadó, véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő, szakmai kérdésekben döntéshozó szerve. Feladatát az intézményi higiénés-járványügyi munka hatékonyságának javítása érdekében fejti ki.

Elnök: Dr. Székelyné Dr. Gálffy Gabriella

Onko-team

Az onko-team feladata a daganatos megbetegedésben szenvedők ellátásának meghatározása.. Feladata továbbá a definitív kezelés megkezdése előtt, a teljes betegút megtervezése, menedzselése - ideértve a teljes körű diagnózis felállításához szükséges terápiás terv felállítását -, valamint annak újratárgyalását a betegség előrehaladása során.

Vezető: Dr. Székelyné Dr. Gálffy Gabriella

ILD team

Intersticiális tüdőbetegség gyanúja/fennállása esetén a team tagjai konszenzussal hoznak döntést a további diagnosztika, terápia, további teendők szükségessége, azaz a teljes betegutat illetően. A teamnek szerepe van a differenciáldiagnosztikában, a végleges diagnózis felállításában ill. a terápiás javaslattételben.

Vezető: Dr. Kovács Nóra

Élelmezési és táplálási munkacsoport:

A munkacsoport felügyeli és ellenőrizi a kórházi fekvőbetegek megfelelő étkezésével kapcsolatos tevékenységeket, folyamatokat és az élelmezési előírások szakszerű végrehajtását.

Vezető: Lieber Veronika