Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

Minőségpolitika

Minőségirányítás

 

Intézetünk 1997-ben kezdte kiépíteni minőségirányítási rendszerét.


2000. decemberében lezajlott tanúsítási eljáráson a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet minőségbiztosítási rendszerét a DEKRA ITS Certification Services auditorai megfelelőnek találták, minek következtében intézetünk a fenti időponttól ISO 9002:1994 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezett.

 
Minőségirányítási rendszerünket 2003. decemberében immár az ISO 9001: 2000, majd 2009. novembertől ISO 9001:2008 szabványnak megfelelően újra tanúsíttattuk.

 

2013. év novemberében pilot intézményként kerültünk kiválasztásra a TÁMOP 6.2.5.A-12/1-2012-0001 azonosító számú A Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben- Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg ellátásban, valamint gyógyszertári ellátásban- című projekt megvalósítására. A projekt a betegellátás biztonságának erősítését szolgálta. A BELLA standardok szerinti működés a betegellátás biztonságának növelését célozták, így a standardok alkalmazásának eredményeként az intézményünk működése hatékonyabbá, a betegek ellátása eredményesebbé vált.

 

A vezetőségnek legfőbb célja a magas szintű gyógyító tevékenység, a diagnosztikai, terápiás folyamatok hatékonyságának további növelése, és a legfőbb feladata továbbra is az, hogy megfeleljünk betegek elvárásainak, igényeinek.


Betegeink elégedettségét, véleményét fontosnak tartjuk, munkafolyamataink szabályozásánál figyelembe vesszük. Hosszú távú célunk intézményünk szervezetfejlesztése mely fejlesztés fókuszában a hatékonyság és a betegbiztonság javítása áll. A fenti célok megvalósításának érdekében alakítottuk ki és működtettük a minőségirányítási rendszerünket, az egészségügyi szolgáltatás, azaz a fekvőbeteg ellátás, a központi diagnosztikai és terápiás részlegek (és egyben járóbeteg szakrendelések), az onkopulmonologiai ellátás, a tüdőgyógyászati szakrendelés, a szűrés-gondozás, a gazdasági-, a műszaki ellátás, a gyógyszertár, az informatika és a minőségirányítás területén.


A vezetőség folyamatosan figyelemmel kíséri, és méri a szolgáltatás minőségét, annak igazolása céljából, hogy az azzal szemben támasztott követelmények teljesülnek-e.

 

  1.  novemberében az EFOP 1.8.0-VEKOP-17 kiemelt pályázati konstrukció Betegbiztonsági alprojektjébe került intézetünk kiválasztásra, mely egy olyan rendszer kialakításán dolgozik, ami értékeli és elismeri az egészségügyi szolgáltatók betegbiztonságért tett intézkedéseit. Az elismerési rendszer célja, hogy a magyarországi szakellátás részvevői prioritásként kezeljék a betegbiztonságot, a szervezeti kultúra támogassa a minőségi ellátást. A rendszer működése során a szakmai támogatás, fejlesztés van fókuszban.

 

Minőségirányítási rendszerünket úgy működtetjük, hogy az megfeleljen betegeink elvárásainak, a hazai és a nemzetközi előírásoknak, és biztosítsa minőségpolitikánk megvalósulását, intézményünk eredményességét, dolgozóink megelégedettségét.

 

Tisztelettel,
a Minőségirányítás munkatársai:

Minőségirányítási vezető: Zsombikné Zsirkai Rita

 

Elérhetőségeink:
tel: 23/511-570 (202 mellék)

e-mail: minosegbiztositas@torokbalintkorhaz.hu