Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

A vezetőség elkötelezettsége a biztonságos betegellátásért

A vezetőség elkötelezettsége a biztonságos betegellátásért

Az Európai Unió valamennyi polgára számára alapjogként deklarálta a biztonságos egészségügyi ellátáshoz való jogot.

A polgárok az Unió területén, így Magyarországon is, jogosan várják el a váratlan, előre nem látható, de megelőzhető eseményektől mentes egészségügyi ellátást. A nem várt események közt leggyakrabban az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések fordulnak elő.
Egy fertőzés kialakulása három, alapvető tényezőhöz kötött: a fertőzés forrása, a kórokozó terjedési módja, és a fogékony emberi szervezet. A három közül, ha csak egy is hiányzik, a fertőzés nem jön létre. Az infekciók megelőzésében ezt a jellemzőt kell figyelembe vennünk.
Az egészségügyben előforduló nozokomiális fertőzések terjedésének leggyakoribb módja a kontaminált, fertőzött kéz útján történő átvitel. A fertőzési lánc megszakítása itt adódik a legegyszerűbben és leghatásosabban, a szabályos kézfertőtlenítés elvégzésével.
Az Intézmény vezetősége elkötelezett, mint egészségügyi dolgozók és a kézfertőtlenítés szabályainak betartói, és mint vezetők, a szabályok betartatói a WHO és az ECDC által meghatározott kézfertőtlenítési momentumok és ajánlások mellett.
A vezetés nem csak a feltételeket biztosítja a kézfertőtlenítés szabályainak betartásához, hanem a Kórházhigiénés Szolgálat útján figyelemmel kíséri azok betartását is. A higiénés és betegbiztonsági ismeretek magas szinten tartását célozzák az új dolgozók alapképzésen való részvétele, valamint a rendszeres továbbképzések. Az ismereteket tartalmazó protokollok, szabályok elektronikus úton is minden dolgozó számára hozzáférhetők.
Ez az elkötelezettség biztosíték a szakmailag kiemelkedő,körültekintő,emberséges és biztonságos betegellátásra.

Törökbálint. 2014-05-20

Az Intézet Vezetése