Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Kórház története

Kórházunk alapjait az 1700-as évek elején a Jezsuita Rend rakta le. A hajdani rendház hangulatát idézi a földszinti teremsor, a boltíves folyosó és a főlépcsőház.

Mária Terézia uralkodása idején a Majláth család kapta meg a kolostort, akik átalakították, és még egy emelettel bővítették az épületet. Ekkor kapta a maihoz hasonló kastély jelleget.

Később a kastély és a birtok a Festetics grófok tulajdona lett, ebből az időből származik parkunk egyik ékessége a barokk-kút.

Az idők folyamán többször váltott gazdát a kastély, míg 1926-ban a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) vette meg.

Ettől az időtől kezdve működik a hajdani kolostor falai között gyógyító intézmény.  Először a MABI, majd az államosítást követően honvédségi-, később megyei tüdőszanatórium lett. 1957 óta tüdőgyógyintézetként működik intézményünk.
            
Az eltelt három emberöltönyi időszak alatt az intézet dolgozói komoly szakmai elismertséget szereztek. A kórház felszereléseit, eszközeit folyamatosan modernizálták.

Jelenleg – a tüdőgyógyászat vonatkozásában – az egyik legjobb személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező kórháznak számítunk. A kórházak „modern kori besorolása” szerint, ún. 2-s, 3-s progresszivitású, azaz a legmagasabb szintű betegellátást végezzük saját szakmánkban, a tüdőgyógyászatban, ami megfelel egy szakkórházzal szemben támasztott követelménynek.

1992-ben intézetünk tovább bővítette profilját és létrehozta a teljesen különálló-, modern vizsgálóeszközökkel felszerelt csecsemő- és gyermekosztályát. Tevékenysége során olyan komplex betegellátási feladatokat lát el, amely – a Sváb-hegyi szanatórium megszűntével – nélkülözhetetlen Pest megye légúti betegségben szenvedő csecsemő- és gyermeklakosságának magas szintű ellátásában. Számos országos kiterjedésű feladattal rendelkezünk, mint gyermek bronchológia, sztent-beültetés, gyermek tbc kezelése.

Újabban CF-s és más ritka betegségben szenvedők ellátását fejlesztjük kúraszerű ellátás keretében.

Minőségi váltást jelentett az 1994 évben megkezdett rekonstrukció, melynek eredményeként a történelmi falak között Pest megye egyik legkorszerűbb aktív gyógyítási egysége alakult ki, mely magas színvonalú komforttal és a szakmai hagyományok megőrzésével – mind a fekvőbeteg, mind a járóbeteg szakellátás területén – alapul szolgálnak ahhoz, hogy az intézmények között kiemelt szerepet töltsön be a tüdőgyógyászati szakellátás területén. 2002-ben befejeződtek a munkálatok és megtörtént az átadás. Sikerült mintegy nyolcévnyi kemény munkával megújulnunk, méltó környezetet teremteni betegeink és dolgozóink számára, mire mindannyian büszkék lehetünk. A kórház évtizedes stabil gazdálkodása lehetővé tette a komfort színvonalának a megtartását, fejlesztését. Gondozzuk a gyönyörű parkot, évente felújítunk 10 kórtermet, illetve vizesblokkot. VIP szobákkal, Anya és Apa szobákkal egészítjük ki ellátásunkat.

A 310 ágyas kórház négy felnőtt-, illetve egy gyermekosztályán évente mindegy 9.500 felnőtt és 1000 gyermek beteget képes a kor követelményeinek megfelelően magas szakmai színvonalon gyógyítani. Célunk a komplex ellátás nyújtása mind fekvő-, mind járóbetegeknek. Ezért van számos, több szakvizsgával rendelkező orvosunk, és ezért van számos járóbeteg szakrendelésünk a tüdőgyógyászat területén kívülről, hogy a betegeinknek társbetegségeikkel ne kelljen feltétlenül másik intézménybe elmenniük. A különböző rendeléseken évente 80.000 fordul meg.

2010. évtől röntgen egységünkben és a tüdőgondozó épületében a szűrési területen digitális röntgengépek beüzemelésére került sor. A korszerű gépek alacsony sugárterheléssel és igen jó képi felbontással segítik a gyógyító munkát. 2013-ban – az országban elsőként – az ún. mobil digitális tüdőszűrő állomásunkat is felavattuk, így a képek továbbítása akár interneten vagy cd-n is megoldható.

2011-ben az intézet saját forrásból kialakította a 6 ágyas intenzív terápiás részlegét, mely nagyban hozzájárul a betegellátás biztonságához, magas szakmai színvonalához.
2012-ben a törökbálinti tüdőgyógyintézet – valamennyi magyarországi kórházzal megegyezően – a magyar állam tulajdonába és fenntartásába került át. Az intézkedés célja az egységes egészségügyi ellátórendszer megszervezése és irányítása volt a Semmelweis tervben foglaltaknak megfelelően.  Intézményünk vezetése az új struktúrában is elkötelezett a fejlesztés irányában, célunk továbbra is megbecsült életpályát biztosítani dolgozóinknak és megfelelni magas szinten a betegek elvárásainak.