Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Kórház története

Kórház története
Kórházunk alapjait az 1700-as évek elején a Jezsuita Rend rakta le. A hajdani rendház hangulatát idézi a földszinti teremsor, a boltíves folyosó és a főlépcsőház. Mária Terézia uralkodása idején a Majláth család kapta meg a kolostort, akik átalakították, és még egy emelettel bővítették az épületet. Ekkor kapta a maihoz hasonló kastély jelleget.
Később a kastély és a birtok a Festetics grófok tulajdona lett, ebből az időből származik parkunk egyik ékessége a barokk-kút.

Az idők folyamán többször váltott gazdát a kastély, míg 1926-ban a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) vette meg. Ettől az időtől kezdve működik a hajdani kolostor falai között gyógyító intézmény.  Először a MABI, majd az államosítást követően honvédségi-, később megyei tüdőszanatórium lett. 1957 óta tüdőgyógyintézetként működik intézményünk. Az eltelt három emberöltönyi időszak alatt az intézet dolgozói komoly szakmai elismertséget szereztek. A kórház felszereléseit, eszközeit folyamatosan modernizálták.

2020-tól az intézet fentartója és szakmai felügyelő szerve az Országos Kórházi Főigazgatóság. Az intézményt irányító, valamint szakmai fentartói jogokat gyakorló ugyanettől az évtől kezdve az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet lett.

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet mind a 350 dolgozójának elsődleges feladata pulmonológiai szakkórház lévén a területi illetőségébe tartozó felnőtt és gyerek betegek speciális egészségügyi szakellátásának biztosítása. Működési területe a pulmonológiai, pulmo-onkológiai fekvőbeteg és járóbeteg ellátásra, diagnosztikai szolgáltatásra és a gondozói tevékenységre terjed ki.

Jelenleg – a felnőtt és gyermek tüdőgyógyászat vonatkozásában – az egyik legjobb személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező kórháznak számítunk. A kórházak „modern kori besorolása” szerint, ún. 2-s, 3-s progresszivitású, azaz a legmagasabb szintű betegellátást végezzük saját szakmánkban, a tüdőgyógyászatban, ami megfelel egy szakkórházzal szemben támasztott követelménynek. Betegeink elsőként tudnak hozzájutni a legkorszerűbb terápiákhoz.

1992-ben intézetünk tovább bővítette profilját és létrehozta a teljesen különálló-, modern vizsgálóeszközökkel felszerelt csecsemő- és gyermekosztályát. Tevékenysége során komplex betegellátási feladatokat lát el, amely nélkülözhetetlen Pest megye légúti betegségben szenvedő csecsemő- és gyermeklakosságának magas szintű ellátásában. Számos országos kiterjedésű feladattal rendelkezünk, mint gyermek bronchológia, sztent-beültetés, gyermek tbc kezelése, CF-s és más ritka betegségben szenvedők ellátása kúraszerű ellátás keretében. Anya és Apa szobákkal egészítettük ki ellátásunkat.

Minőségi váltást jelentett az 1994 évben megkezdett rekonstrukció, melynek eredményeként a történelmi falak között Pest megye egyik legkorszerűbb aktív gyógyítási egysége alakult ki, mely magas színvonalú komforttal és a szakmai hagyományok megőrzésével – mind a fekvőbeteg, mind a járóbeteg szakellátás területén – alapul szolgálnak ahhoz, hogy az intézmények között kiemelt szerepet töltsön be a tüdőgyógyászati szakellátás területén. 2002-ben befejeződtek a munkálatok és megtörtént az átadás. Sikerült mintegy nyolcévnyi kemény munkával megújulnunk, méltó környezetet teremteni betegeink és dolgozóink számára, mire mindannyian büszkék lehetünk. A kórház évtizedes stabil gazdálkodása lehetővé tette a komfort színvonalának a megtartását, fejlesztését.

2010. évtől röntgen egységünkben és a tüdőgondozó épületében a szűrési területen digitális röntgengépek beüzemelésére került sor. Egy évvel később az intézet saját forrásból kialakította a 6 ágyas intenzív terápiás részlegét, mely nagyban hozzájárul a betegellátás biztonságához, magas szakmai színvonalához.

2012-ben a törökbálinti Tüdőgyógyintézet – valamennyi magyarországi kórházzal megegyezően – a magyar állam tulajdonába és fenntartásába került át. Az intézkedés célja az egységes egészségügyi ellátórendszer megszervezése és irányítása volt a Semmelweis tervben foglaltaknak megfelelően.  Intézményünk vezetése az új struktúrában is elkötelezett a fejlesztés irányában, célunk továbbra is megbecsült életpályát biztosítani dolgozóinknak és megfelelni magas szinten a betegek elvárásainak.

2018.-ban befejeződött a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 1400 négyzetméteren és három szinten elhelyezkedő onkopulmonológiai, járóbeteg-ellátó, diagnosztikai és prevenciós központjának –saját forrásból megvalósuló – projektje. Az új épületnek köszönhetően a tüdőgyógyászaton kívül a szemészet, a gégészet, a neurológia, a reumatológia, a CT járóbeteg-szakrendelése kerül így egy helyre, korszerű infrastrukturális feltételek közé.

A törökbálinti szakkórházban – a fekvőbetegellátás mellett – speciális tüdőgondozói, szakambulanciai, gyermekpulmonológiai ellátást, daganatos betegek kúraszerű ellátását végezzük.
Az új épületben 14 modern kétágyas kórterem is helyet kap. A korszerűsítés jegyében az „Egészséges Budapest Program keretében” CT-készüléket kapott az intézmény, hogy helyben lehessen ilyen vizsgálatokat elvégezni. Az új épület nem csak a betegek számára jelent magas színvonalú ellátást, hanem munkatársainknak is sokat jelent, hisz így sikerült kialakítanunk egy olyan optimális és biztonságos munkakörnyezetet, hogy dolgozóink a legjobb színvonalon végezhessék tevékenységüket, a betegek legnagyobb megelégedettségére.

A 2018-ban átadott új épület – Onkopulmonológiai, Járóbeteg és Diagnosztikai Központ – számos további fejlesztéshez adta meg a kiinduló pontot.  Nagy örömünkre szolgált, hogy lehetőségünk volt szakaszosan a teljes úthálózatot felújítani, egy balesetveszélyes árkot lefedni, a gyalogos közlekedés biztonságát járdákkal javítani.
A parkolás mindig probléma volt, hiszen a kórház belső udvara adott méretű, a folyamatosan növekvő gépjárműforgalom igényét egyre kevésbé tudta kielégíteni. Ezért a szabályozás eszközét vettük igénybe, és céltudatosan 2 nagy gépkocsi parkolót alakítottunk ki elsősorban a betegek számára, illetve elláttuk a parkolókat esztétikus és hosszú élettartamú burkolattal. Ezen kívül valamennyi épület szomszédságában lévő területet parkolóként használunk, ahol csak erre lehetőség nyílik. A szabályozottságot segíti a beléptető rendszer is, mely révén nyomonkövethető, hogy valóban csak azok vegyék igénybe a parkolást és annyi időre, amennyire az feltétlenül szükséges. A parkolást a dolgozók kártyával veszik igénybe, a betegszállítók akadálytalanul jöhetnek be, a civilek automatában fizethetnek a parkolásukért. Elmondható, hogy a gyönyörű kastélyépület méltó környezetbe került az utak és parkok felújításával, ami már a bejáratnál szembetűnő a vadonatúj, de stílusában az eredetihez hasonlító motoros kapu esetében.

Az alváslabor az erdőszéli, már kissé elhasználódott faházból a főbejárat mellé került, méretében megduplázódva, küllemében a korábbival szinte összehasonlíthatatlanul. Az új épületbe költöző volt Tüdőgondozó helyén egy minden szempontból korszerű, szakmailag akkreditált alváslaboratórium lett kialakítva, 8 olyan szobával, ahol éjszaka a betegek alvását vizsgáljuk orvosi műszerekkel. Fürdőszoba valamennyi kórteremből elérhető. A földszinti kórteremben lehetőség van hozzátartozó tartózkodására is a vizsgálat idejére, illetve mozgáskorlátozott gyerek, felnőtt elhelyezésére, vizsgálatára.

Légzésrehabilitációs osztályunk önálló osztályként működik. A pulmonológiai rehabilitáció célja a légzéskárosodás tüneteinek és kórélettani komplikációjának javítása és megtanítani a beteget saját, mindennapi életének optimális kivitelezésére. A betegek a bentfekvés alatt légzőtornában, gyógytornában részesülnek, és az intézet területén kiépített sóbarlangot is minden nap használják az intézeti kezelésük során.
A krónikus betegellátó osztályunkon személyre szólóan, egyszerre testi és lelki szükségleteik alapján látjuk el a tartós betegségben szenvedő, ápolásra szoruló betegeinket.

Szakmai fejlődésünknek köszönhetően újabb lehetőségek jelentek meg a szakmában, úgy mint az EBUS, a gyerek alvásvizsgálat, a CT vezérelt COR biopsia, Súlyos Asztma centrum és IPF centrumként magas színvonalú ellátást tudunk nyújtani betegeink részére. Számos nemzetközi tudományos klinikai vizsgálat zajlik az intézetben.

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet a második legnagyobb pulmonológiai-, és a második legtöbb tüdődaganatos beteget ellátó intézmény hazánkban.

320 ágyon 1.5 millió területi lakost látunk el a felnőtt és gyermekpulmonológia széles spektrumában. Országos központ vagyunk súlyos asztmában, ILD-ben és cisztás fibrózisban. A pulmonológiai betegségek széles skálája mellett évente 700 új tüdődaganatos beteget vizsgálunk ki és kezelünk Intézetünkben. Az Intézetünkben dolgozó kollegáknak a klinikumi gyakorlat mellett lehetőségük van több szakvizsgát szerezni, asztma, COPD és tüdődaganatos kutatási lehetőségekbe bekapcsolódni. A szakmai konferenciákon van lehetőségük megmutatni az eredményeiket. A szakdolgozó kollegákat is támogatjuk a szakmai előmenetelükben.

A 2020. évben a koronavírus járvány egészében átrajzolta nem csak intézetünk, de az egész magyar egészségügy főbb gyógyító-, megelőző ellátását.  A járványhelyzet bármennyire is akadályok és kihívások elé állította az intézetet, a covid fertőző osztályok kialakításával és az oltópont működtetésével az intézet vezetése és munkatársai helyt tudtak állni a nehéz körülmények dacára is.

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet speciális profiljából adódóan ma meghatározó helyet foglal el Pest megye, valamint a Közép-magyarországi régió egészségügyi ellátórendszerén belül. Annak érdekében, hogy a területi lakosság minél komplexebb ellátást kapjon, gyógyintézetünk nemcsak a tüdőgyógyászat, hanem a kapcsolódó társszakmák, illetve a diagnosztika területén is felkészült a betegek fogadására, ellátására. A korábbi magas szintű aktív tüdőgyógyászati ellátás, kivizsgálás és bronchológiai tevékenység mellett a járvány ideje alatt is gördülékenyen működött az Onko-Pulmonológiai és Diagnosztikai Centrum is.

Célunk olyan munkahelyi környezet kialakítása, mely elnyeri dolgozóink elégedettségét és mely folyamatos szakmai fejlődésüket, képességeik, készségeik fejlesztését szolgálja.
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben az orvosok, nővérek, és asszisztensek részvételével számos klinikai vizsgálat zajlik, melynek segítségével a betegellátás színvonala emelkedhet, új terápiás lehetőségek válnak elérhetővé, és a tudomány-, valamint az egyéni fejlődés lehetőségét biztosítják.