Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

Mit hoz 2024. március 01?

Mit hoz 2024. március 01?

Kórházunk alapjait az 1700-as évek elején a Jezsuita Rend rakta le. Mária Terézia uralkodása idején a Majláth család kapta meg a kolostort, és ekkor kapta a maihoz hasonló kastély jelleget. Később az épület és a birtok a Festetics grófok tulajdona lett, ebből az időből származik parkunk egyik ékessége a barokk kút. Az idők folyamán többször váltott gazdát a kastély, míg 1926-ban a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) vette meg. Ettől az időtől kezdve működik a hajdani kolostor falai között gyógyító intézmény.  Először a MABI, majd az államosítást követően honvédségi-, később megyei tüdőszanatórium lett. 1957 óta tüdőgyógyintézetként először Tüdőgyógyintézet Törökbálint, majd Törökbálinti Tüdőgyógyintézet néven működött intézményünk. Az eltelt közel 100 év alatt munkatársaink komoly szakmai elismertséget szereztek. 2020-tól az intézet fenntartója és szakmai felügyelő szerve az Országos Kórházi Főigazgatóság, az intézményt irányító, valamint szakmai fenntartói jogokat gyakorló pedig az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet lett.
De mit is hozott számunkra a mai nap? A 609/2023. (XII.22) Kormányrendelet alapján a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet (jogelőd költségvetési szerv) által ellátott közfeladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség 2024.03.01. naptól a Református Pulmonológiai Centrumra mint általános jogutódra szállt át.
A mai napon betegeinket már a táblánkon is fémjelzett Intézetbe várjuk. Kórházunk mindig élen járt gyógyító-megelőző tevékenység eredményességében, az új módszerek kipróbálásában és alkalmazásában. Hisszük, hogy ezt betegeink minél nagyobb megelégedettségére tesszük.
A mai nap reggelén Nyilas Zoltán esperes úr és Gere Gábor lelkész úr áhítatra hívta munkatársainkat, ahol szép számmal meg is jelentek.  Az esperes úr beszédében kiemelte az egészségügyi dolgozók nélkülözhetetlenségét, az emberekhez és Jézushoz való odafordulás fontosságát és lehetőségét. A sikeres és gyümölcsöző együttműködés reményében kezdték meg kollegáink a mai napon munkájukat a Református Pulmonológiai Centrumban.