Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

Vallásgyakorlás

Intézményünkben kórházlelkészi szolgálat működik. A kórházlelkész az egyes osztályokon az ápolók illetve az orvosok segítségével érhető el személyes megkeresésre.
A szolgálat célja:
Lelkigondozás
Mentálhigiénés szakismereti háttérrel rendelkező lelkész áll rendelkezésre a kórházi ellátás alatt, aki lelki és spirituális támaszt adhat azoknak a betegnek és hozzátartozóknak, akik ezt igénylik. A lelkigondozás felekezetsemleges, és nemcsak vallásos emberek számára jelenthet segítséget.
Hitéleti erősítés
A betegek és családtagjaik számára a kórházi tartózkodás alatt is elérhetőek azok a vallásgyakorlási formák, amelyeket otthonukban, lakókörnyezetükben megszoktak.
A betegnek e jogát a törvény is biztosítja (Eü.M 1997.CLIV tv. (Az egészségügyről) II.11.§ (6) „(6) A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.”)
Az istentiszteleti formák és időpontjaik az egyes betegellátó osztályok házirendjéhez igazodnak.

Törökbálinti Református Istentisztelet:

Vasárnap: 10:00

 

Törökbálinti Római Katolikus Szentmisék:

Szentmisék rendje és gyónási lehetőség:

Vasárnap: 7:30; 10:00; 18 órakor (minden hónap második és negyedik vasárnapján általában gitáros szentmise van)

Hétköznap: Minden reggel 7:00,  kivéve csütörtök: 6:00

Adventben a hétköznapi szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek.

Gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; és 17:30-18 óra között

Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig szentségimádást tartunk!