Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

Elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés


Boncolás mellőzése:
Amennyiben az elhunyt betegsége még életében kellően igazolható volt, a halála ismert ok miatt következett be, és a boncolástól nem várható új megállapítás, a boncolás mellőzhető. A boncolás csak a kezelőorvos, a kórboncnok és az orvos igazgató együttes egyetértése, és a hozzátartozó írásos nyilatkozata mellett mellőzhető.
A szükséges mellőzési kérelmet az osztályon kell kitölteni az arra jogosult hozzátartozónak.
Amennyiben a boncolás mellőzhető, a Halottvizsgálati bizonyítvány már az osztályon kitöltésre kerül, s az anyakönyvezés és a temetés folyamata elindítható.
Amennyiben a boncolás elvégzése indokolt, a Halottvizsgálati bizonyítvány csak ennek megtörténte után áll rendelkezésre.

A Halottvizsgálati bizonyítvány lehetséges átvételének időpontjáról kérjük, munkaidőben érdeklődjön a 23/511-586 számon.

A boncolás időpontjáról csak a kezelőorvos adhat információt.

Tennivalók a Betegfelvételi irodán:
Kérjük, hogy személyesen vagy telefonon a Betegfelvételi irodától érdeklődjön az ügyintézés körülményeiről. Tel: 23/511-586 vagy a 30/578-8720

Az elhunytakkal kapcsolatos adminisztrációs ügyek intézéséhez szükséges iratok:


• az elhunyt Személyi igazolványa (új típusú plasztik kártyás személyi igazolvány
esetén lakcímkártyája)


Ügyintézés ideje: munkaidőben 8:00-14:00
Ügyintézés helye: Főépület földszinti folyosó, Betegfelvételi iroda

Halottvizsgálati bizonyítványok átvételéhez szükséges iratok:


• a közeli hozzátartozó saját személyi igazolványa és lakcímkártyája,
• ha temetkezési vállalkozó végzi az ügyintézést: eredeti meghatalmazás az elhunyt hozzátartozójától, rokonsági fok igazolásával, 2 tanú aláírásával, személyes adatok
közlésével.
• nem közeli hozzátartozó (végrendelet, eltartási szerződés másolat stb.)

Elhunyt ruhájának leadása:
A boncmester a ruházatot hétfőtől péntekig, 8-14 óra között veszi át.
 

Kérjük, hogy a felmerülő kérdésekről, teendőkről lehetőség szerint előre egyeztessen a boncmesterrel. Kutassy Imre: 30/267-4608.

Az elhunyt kiszállítása kórházból csak felöltöztetett állapotban történhet.
Az egészségügyi törvény halottakkal foglalkozó fejezete kimondja, hogy a boncolás utáni helyreállítás a kórház feladata.

Azonban a halott hűtéséért, a temetési szertartásra való felkészítésért külön térítési díj kérhető. A díjszabás a patológián kifüggesztésre kerül.
A díjszabásról és a szolgáltatásokról a fenti telefonszámon Kutassy Imrénél érdeklődhet.

Az elhunytat a hozzátartozó az Intézetben a temetés előtt, a boncmesterrel egyeztetett időpontban egy alkalommal megtekintheti.

Hűtés:


A halott hűtésével és a halottkezeléssel kapcsolatos költségek viselése a 351/2013. (X.14.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról alapján történik.
A kórházunkban elhunytak kórházi tárolása és hűtése a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő első munkanapig térítésmentes, addig a költségeket az intézet viseli.

A kórházon kívül elhunytak és a boncolásra beszállítottak kórházi tárolása és hűtése a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő első munkanapig szintén térítésmentes.
Ezt követően a halott hűtés díja az

1. munkanaptól az 5. naptári napig 10.000 Ft (Áfa)
a 6. naptári naptól napi  5.000 Ft (ÁFÁ-val)/nap emelkedik,
vagyis 6 napi hűtés ára 15.000 Ft (ÁFÁ-val),
7 napi hűtés ára 20.000 Ft (ÁFÁ-val), stb.

A halott elszállítására– amennyiben térítési díj fizetésére kötelezettség áll fenn– csak a befizetés után kerülhet sor.


Halotti anyakönyvezés: a Törökbálinti Városháza épületében (2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.). Tel.: (23) 335-021/282-es mellék.

Az alábbi időpontokban van fogadó nap:


Hétfő: 13-17:30 óráig
Szerda: 8-12:00; 13:00-16:30 óráig
Péntek: 8-12:00 óráig

Az elhunytak halotti anyakönyvezéséhez szükséges iratok:
• az elhunyt Születési anyakönyvi kivonata (születés helye szerinti illetékes Polgármesteri Hivatalból szerezhető be),
• Személyi igazolványa (új típusú plasztik kártyás személyi igazolvány esetén lakcímkártyája is),
• családi állapotra vonatkozó igazolás (házassági anyakönyvi kivonat, vagy válásról szóló bírósági végzés, vagy házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy egyéb
igazolás),
• érvényes vezetői engedély,
• érvényes útlevél.

A többpéldányos Halottvizsgálati bizonyítványt a Hivatal folyószámmal ellátva azonnal visszaadja, és ezzel a temetés intézhető.
A Halotti Anyakönyvi Kivonat később kerül kiállításra, és ez nem szükséges a temetés megrendeléséhez.

Hozzátartozója elhalálozása miatt fogadja őszinte részvétünket!
Őszinte együttérzéssel:
a Református Pulmonológiai Centrum munkatársai