Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
rpc@rpckorhaz.hu

Betegjogi kódex

 1. A betegnek joga van a megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátásra, melyet szakképzett dolgozók végeznek kellő megértéssel.
 2. Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.
 3. A betegnek joga van – a választott orvos egyetértésével – az ellátását végző orvos megválasztásához, amennyiben azt az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, az ellátás sürgőssége vagy az ellátás igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony nem zárja ki.
 4. A betegnek joga van tudni az őt kezelő orvosok és más egészségügyi dolgozók nevét, jogában áll igényt tartani az intézet lehetőségeihez mért szolgáltatásokra, valamint arra, hogy naponta találkozzon, kapcsolatot tartson családtagjaival, barátaival.
 5. A betegnek joga van megismerni kezelőorvosától az adatokat ahhoz, hogy minden beavatkozás előtt felelősen dönthessen arról, hogy azok elvégzésébe beleegyezik-e vagy sem. A sürgős szükség, akut életveszély kivételével azonnal tájékoztatni kell a beteget az esetleges kockázatokról, amelyek a beavatkozással járhatnak.
 6. A betegnek joga van – a törvény által megszabott kereteken belül – visszautasítani a gyógyítást, de egyidejűleg tájékoztatni kell őt arról, hogy amennyiben a beavatkozáshoz adott beleegyezését alapos indok nélkül visszavonja, köteles az emiatt felmerülő károkat megtéríteni.
 7. A betegnek joga van a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra, a tájékoztatás során és azt követően további kérdezésre.
 8. A megfelelő formai előírások betartásával a betegnek joga van nyilatkozatban megnevezni azt a személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve visszautasítás jogát gyakorolni, valamint akit helyette tájékoztatni kell, ugyanakkor jognyilatkozatban ki is zárhat valakit a beleegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlásából, továbbá a tájékoztatásból.
 9. A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, joga van azokról tájékoztatást kérni, azokba betekinteni, azokról – saját költségén – másolatot kérni.
 10. A beteg joggal elvárhatja, hogy az egészségügyi ellátásban közreműködő személyek a tudomásukra jutott információt bizalmasan kezeljék, csak az arra jogosulttal közöljék.
 11. A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azokat a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, ha törvény másképpen nem rendelkezik.
 12. A betegnek élete befejező szakaszában is joga van az érzékeny bánásmódra, életminőségének javítására, szenvedéseinek enyhítésére és emberi méltóságának tiszteletben tartására. Az egészségügyi dolgozóknak tekintetbe kell venniük a beteg kívánságait, amennyiben azok törvénybe nem ütköznek.
 13. A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban a kórház főigazgatójánál, vagy az orvos igazgatónál, illetve az intézmény fenntartójánál panaszt tenni.
 14. A betegnek kötelessége igazodni a kórházi rendtartásokhoz, kötelessége tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül, köztudottan mások egészségét veszélyezteti.
 15. Minden beteg saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik.