Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint pályázatot hirdet Segédápoló munkakör betöltésére.

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Segédápoló
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Segédápolói feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskola végzettséget igazoló dokumentumok másolata, sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Orvosi egészségügyi alkalmasság
  • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  •   Szakmunkásképző intézet,
  • Ápolói asszisztens vagy szociális gondozó, ápolói képesítés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskola végzettséget igazoló dokumentumok másolata, sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Orvosi egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 20.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Segédápoló.
  • Elektronikus úton www.torokbalintkorhaz.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
ÁEEK - 2020. január 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kiemelt bérezés, napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása, 2 ágyas nővérszállóban való elhelyezés
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 20.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.