Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőszűrés

2014 januárjától a tuberculosis felderítését, járványügyi kezelését részben új szabályozások jellemzik, melynek lényegét és értelmét talán nem fölösleges megérteni valamennyi, saját és társai egészségét szem előtt tartó embernek!

A kötelezően előírt szűrvizsgálatok kiterjesztése szűkül a tbc előfordulásának – szerencsés – visszaszorulása miatt, azonban jelenleg is vannak az országban olyan területek (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), ahol ez nem érvényesül. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről a 19. §-a szerint
„a további fertőzés veszélyének elhárítása céljából az alábbi rizikócsoportokba tartozó személyek évente egy alkalommal tüdőszűrő vizsgálaton kötelesek részt venni:
- hajléktalanok; a hajléktalanokkal foglalkozók; az utcai szociális munkát végzők; a népkonyha foglalkoztatottjai; a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói; a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói; az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati, patológiai, sürgősségi, mikrobiológiai laboratóriumi osztályainak egészségügyi dolgozói;”

A vizsgálatot mellkasröntgen szűrési módszerrel kell elvégezni a szűrőállomások ellátási területéhez tartozó szűrővizsgálatra kötelezettek körében. Szükség esetén a szűrővizsgálatokat az egészségügyi hatóság által kijelölt egészségügyi szolgáltató, illetve a mozgó szűrővizsgálati egység végzi el.


A TBC incidencia 30 éves trendje

A szűrések tehát továbbra is 4 jogszabály alapján zajlanak: kötelező szűrés, kontaktszűrés, foglalkozás-egészségügyi szűrés, valamint ajánlott szűrés.
- A fent idézett 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján elrendelt kötelező szűrések
- Szintén e jogszabály alapján a tbc-s betegek által érintettek kontaktszűrése
- A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján, különböző foglalkozásokhoz, közösségi intézményekhez előírt foglalkozás-egészségügyi érdekből végzett szűrések
- A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését, és korai felismerését szolgáló elv alapján az 51/1997. ( XII.18) NM rendelet értelmében a 40 év felettiek évi egy alkalommal történő térítésmentes mellkas-szűrővizsgálata

A tbc a visszaszorulás ellenére nem kis probléma. Részben azért, mert kb. 1200 új megbetegedést jelent évente, részben azért, mert növekszik az ún. multi drog rezisztens kórokozók száma. A tbc-n kívül a tüdőrák magyarországi előfordulása, gyakorisága fontos társadalmi és egészségügyi probléma. Hangsúlyozzuk, hogy a tüdőszűrés nem a tüdőrák korai felismerésének az eszköze, de kétségtelenül hozzájárul annak mielőbbi, esetlegesen kevésbé előrehaladott stádiumban való felfedezéséhez. Gyakorlatilag alig tér el egymástól a tbc és a tüdőrák szűréssel kiemelt eseteinek előfordulása! Lakossági szűréssel emelik ki a tbc 25,3%-t és a primer hörgőrák átlagosan 23,2%-át, de ez az érték pl. Budapesten 2011-ben 42,1%, Borsod megyében 28,2%, Hajdú-Biharban 37,4%, Szolnok megyében 33,2% - szoros összefüggésben az átszűrtséggel. A szűrésen résztvevők aránya évről évre csökken, valószínűleg a hajlandóság csökkenése miatt, ami nem kedvez sem a tbc, sem a tüdődaganat morbiditási és mortalitási helyzetének. Jelenleg számos kutatás foglalkozik a tüdőrák ún. alacsony dózisú CT szűrési lehetőségével, a rizikóval rendelkező egyéneknél, de ennek kidolgozása és bevezetése még a jövő kérdése. A primer hörgőrákon kívül természetesen egyéb – összességében ritka – rendellenességek korai felismerése is „pozitív hozadéka” a jól működő szűrési rendszernek.

A tüdőszűrés tehát ajánlott minden, egészségével felelősen foglalkozó ember számára!

Ehhez kívánunk hozzájárulni 5 egységből álló mobil-szűrőállomásainkkal egy éves szűrési terv alapján, illetve a kórház területén lévő stabil ernyőfénykép állomással. Örömmel mutatjuk be Önöknek azt az új, országban egyedülálló mobil digitális röntgen készüléket, melyet ebben az évben először Gyál településen végzett tüdőszűréseinken használtunk.

A fentebb említett jogszabályok alapján végzett szűrések ingyenesek! A saját kérésre, vagy üzemorvosi kérésre végzett szűrővizsgálatok díja 1700 Ft. 18 éven aluliak esetében csak szülői engedéllyel (aláírással) végezhető a vizsgálat.