Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a gyermekosztály takarítói munkakör betöltésére.

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján  pályázatot hirdet a gyermekosztály takarítói munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: takarítás, mosogatása, tiszta- és szennyesruha átvétele.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     
Pályázati feltételek:
•         8 Általános,
•         Bűntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság
•         Pozitív elbírálás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ).
•         Elektronikus úton Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgatónő (apolasigazgato@torokbalintkorhaz.hu) vagy Link Kornélia főnővér részére (linkkornelia@gmail.com)