Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Prosectura

Boncmester

Szilbert Tibor   (109 mellék)

Elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés

Kérjük a legközelebbi hozzátartozót, vagy törvényes képviselőt, hogy a halálesetről kapott értesítés után a kezelőorvossal vagy osztályvezető főorvossal beszélje meg a haláleset körülményeit, valamint a boncolás kérdését. A hatályos egészségügyi törvény szerint a kórházban elhaltakat kórbonctani vizsgálatnak kell alávetni a hiteles dokumentáció (Halottvizsgálati bizonyítvány) kiállítása céljából. Ez alól kivételes esetben el lehet tekinteni.
Boncolás mellőzése:


Amennyiben az elhunyt betegsége még életében kellően igazolható volt, a halála ismert ok miatt következett be, és a boncolástól nem várható új megállapítás, a boncolás mellőzhető. A boncolás csak a kezelőorvos, a kórboncnok és az orvos igazgató együttes egyetértése, és a hozzátartozó írásos nyilatkozata mellett mellőzhető.
A szükséges mellőzési kérelmet az osztályon kell kitölteni az arra jogosult hozzátartozónak. Amennyiben a boncolás mellőzhető, a Halottvizsgálati bizonyítvány már az osztályon kitöltésre kerül, s az anyakönyvezés és a temetés folyamata elindítható. Amennyiben a boncolás elvégzése indokolt, a Halottvizsgálati bizonyítvány csak ennek megtörténte után áll rendelkezésre. A Halottvizsgálati bizonyítvány lehetséges átvételének időpontjáról kérjük, munkaidőben érdeklődjön a 23/511-586 számon.

A boncolás időpontjáról csak a kezelőorvos adhat információt.

Tennivalók a Betegfelvételi irodán:

Kérjük, hogy személyesen vagy telefonon a Betegfelvételi irodától érdeklődjön az ügyintézés körülményeiről. Tel: 23/511-586

Az elhunytakkal kapcsolatos adminisztrációs ügyek intézéséhez szükséges iratok:

• az elhunyt Személyi igazolványa (új típusú plasztik kártyás személyi igazolvány esetén lakcímkártyája)

Ügyintézés ideje: munkaidőben 8:00-14:00
Ügyintézés helye: Főépület földszinti folyosó, Betegfelvételi iroda


Halottvizsgálati bizonyítványok átvételéhez szükséges iratok:

• a közeli hozzátartozó saját személyi igazolványa és lakcímkártyája,
• ha temetkezési vállalkozó végzi az ügyintézést: eredeti meghatalmazás az elhunyt hozzátartozójától, rokonsági fok igazolásával, 2 tanú aláírásával, személyes adatok közlésével.
• nem közeli hozzátartozó (végrendelet, eltartási szerződés másolat, stb.)


Elhunyt ruhájának leadása:

A boncmester a ruházatot hétfőtől péntekig, 7-16 óra között veszi át.
Kérjük, hogy a felmerülő kérdésekről, teendőkről lehetőség szerint előre egyeztessen a boncmesterrel. Szilber Tibor: 30/678-1716.

Az elhunyt kiszállítása kórházból csak felöltöztetett állapotban történhet. Az egészségügyi törvény halottakkal foglalkozó fejezete kimondja, hogy a boncolás utáni helyreállítás a kórház feladata. Azonban a halott hűtéséért, a temetési szertartásra való felkészítésért külön térítési díj kérhető. A díjszabás a patológián kifüggesztésre kerül. A díjszabásról és a szolgáltatásokról a fenti telefonszámon Szilber Tibornál érdeklődhet.

Az elhunytat a hozzátartozó az Intézetben a temetés előtt, a boncmesterrel egyeztetett időpontban egy alkalommal megtekintheti.

Hűtés:

Hűtési díj az intézet aktuális Térítési szabályzatában található (Főoldal - Dokumentumtár menü alatt)!


Halotti anyakönyvezés:

A Törökbálinti Városháza épületében (2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.).  Tel.: (23) 335-021/282-es m.

Az alábbi időpontokban van fogadó nap:
                                                                    Hétfő: 13:00-17:30 óráig
                                                                    Szerda: 08:00-12:00; 13:00-16:30 óráig
                                                                    Péntek: 08:00-12:00 óráig

Az elhunytak halotti anyakönyvezéséhez szükséges iratok:

• az elhunyt Születési anyakönyvi kivonata (születés helye szerinti illetékes Polgármesteri Hivatalból szerezhető be), Személyi igazolványa (új típusú plasztik kártyás személyi igazolvány esetén lakcímkártyája is), családi állapotra vonatkozó igazolás (házassági anyakönyvi kivonat, vagy válásról szóló bírósági végzés, vagy házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy egyéb igazolás).
• temetkezési szolgáltató által kiállított Halálozási lap

A többpéldányos Halottvizsgálati bizonyítványt a Hivatal folyószámmal ellátva azonnal visszaadja, és ezzel a temetés intézhető.
A Halotti Anyakönyvi Kivonat később kerül kiállításra, és ez nem szükséges a temetés megrendeléséhez.

Hozzátartozója elhalálozása miatt fogadja őszinte részvétünket!
Őszinte együttérzéssel:
a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet munkatársa