Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet helye és szerepe

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet a Pest megyei lakosság egészségügyi ellátásában vállalt szerepével – speciális profiljából adódóan – ma már meghatározó helyet foglal el Pest megye, valamint a Közép-magyarországi Régió egészségügyi ellátórendszerén belül. A kórház ellátási területe 1.250.000 fő, a Pest megyei lakosokon kívül ellátja a főváros XI. kerületét (140 000 lakos), valamint Komárom-Esztergom megyéből Esztergom és környékének mintegy 53 000 fős lakosságát.

Az intézmény egyaránt fogad fekvő- és járóbetegeket. A kórházi fekvőbeteg ellátás kapacitása összesen 310 ágy.

A fekvőbeteg ellátás területéről távozott betegek száma meghaladja az évi 10.000 főt, ebből a felnőtt aktív betegek száma (a kúraszerű ellátással együtt) túllépi a 8.000 főt, a gyerek aktív betegek száma pedig megközelíti az 1.000 főt. Az intézetben kezelt esetek 78-80%-a a Pest megyében élő lakosság köréből adódik, így a „megyén kívüli” esetek aránya 20-22%-os.
Ez elsősorban Budapest, illetve Fejér, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém megye lakosságából tevődik össze.

Annak érdekében, hogy a betegeink minél komplexebb ellátást kapjanak, gyógyintézetünk nemcsak a tüdőgyógyászat, hanem a kapcsolódó társszakmák (és más szakmák), illetve a diagnosztika területén is felkészült a betegek fogadására, ellátására, melynek keretében 11 járóbeteg szakrendelés és 4 diagnosztikai egység szolgálja a betegek mielőbbi gyógyulását. A járóbeteg szakrendelések (asthma- és pulm. ambulancia, pulmonológia, gyermek-pulmonológia, fül-orr-gégészet, kardiológia, reumatológia, fizioterápia, ideggyógyászat, pszichiátria, szemészet) és diagnosztikai egységek (röntgen, EKG, UH, laboratórium) – a fekvőbetegek ellátásán túl – évente mintegy 75-80 ezer beteg ellátását végzik.

Emellett több mint 300 ezer lakos tüdőszűrését látja el a két tüdőgondozó (Törökbálint és Budakeszi), és a hat mozgó ernyőfénykép (MEF) szolgálat.

Vezetői célkitűzések:

  • Célunk megbízható, korszerű és egyenletesen magas szintű egészségügyi szakellátás biztosítása az aktív, a krónikus-rehabilitációs és a járóbeteg szakellátás területén, az Intézet történelmi hagyományainak és hírnevének megfelelően.
  •  Célunk az Intézet szakmai szerepének növelése a központi térség – ezen belül kiemelten Pest megye – lakosságának ellátásában, a betegek bizalmának megerősítése és az elégedettségük növelése, az Intézet által nyújtott szolgáltatások kapcsán.
  • Célunk olyan munkahelyi környezet kialakítása, mely elnyeri dolgozóink elégedettségét és mely folyamatos szakmai fejlődésüket, képességeik, készségeik fejlesztését szolgálja.

Vezetési struktúránk a magyar egészségügyben kialakult rendszert követi, a vezetési stílusra egyértelműen a demokratikus elvek jellemzőek, a szakmai viták során mindig a megegyezésre törekszünk, így a döntések konszenzus alapján születnek, a döntéseket követően a határozott, betegellátás elsőbbségét biztosító végrehajtásra törekszünk.
Az intézet vezetője a főigazgató, aki a gazdasági-, orvos- és ápolási igazgatókkal együtt felelős a folyamatos és biztonságos betegellátásért és a szolgáltatás minőségéért.
Rendszeresek a vezetői egyeztetések, megbeszélések, a szűkebb körű Igazgatói Tanács, valamint az osztályvezetőkkel kibővített Vezetői Tanács folyamatosan segíti a főigazgató munkáját.
Meglátásunk szerint, eddigi vezetői gyakorlat helyesnek bizonyult, mindezt az intézet szakmai és pénzügyi stabilitása igazolja, mely az elmúlt 16 évben megtett intézkedéseknek és ezáltal elért eredményeknek köszönhető. A menedzsment takarékos és átgondolt gazdálkodásával, még a nehéz gazdasági helyzetben is sikerült az intézet szakmai stabilitását és pénzügyi egyensúlyát fenntartani.

A siker leginkább a belső összefogásnak köszönhető, elmondható, hogy mind a vezetés, mind a kórház dolgozói a csapatmunkában – a közösségi érdek elsőbbségében – hisznek, és ennek megfelelően cselekszenek.

Az intézet kiemelt célja az ellátandó lakosság egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, betegség esetén annak megállapítása és gyógykezelése, továbbá szükség esetén a beteg rehabilitációja.

Hitvallásunk a betegek segítése, szenvedéseik mielőbbi enyhítése. A kórház valamennyi munkatársa arra törekszik, hogy a betegek egészségi állapotát, munkaképességét mielőbb helyreállítsa, gyógyulásuk tartós legyen. A rendelkezésre álló modern diagnosztikai készülékek, technikai felszerelések, a személyzet szakmai tudása, tapasztalata a biztosítéka annak, hogy valamennyiük gyors és pontos gyógykezelésben, betegellátásban részesüljön.