Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Házirend kivonat

HÁZIREND  KIVONAT

Tisztelt Betegek, Hozzátartozók, Látogatók!

Az alábbiakban szeretnénk néhány – különösen fontos kérdésre – felhívni a figyelmüket. Kérjük, olvassák el a Nővérpultnál nyomtatott példányban kihelyezett teljes Házirendünket is.

Látogatás

Munkanapokon: 15:00 – 20:00 óráig; hétvégi és munkaszüneti napokon  9:00 – 20:00 óráig.

Csak az intenzív osztályon: naponta 15-17 óra között! Kérjük, hogy egyszerre egy beteget csak maximum 2 fő látogasson, és az ne tartson tovább 1 óránál. Kérjük, legyenek tekintettel a kórházban folyó munkára és a többi beteg pihenésigényére. Súlyos beteg melletti benttartózkodás igényét a hozzátartozó az osztályvezető főorvossal vagy az ügyeletvezetővel egyeztetheti.

Tájékoztatás

Kérjük, tájékoztassák hozzátartozójukat, hogy telefonon részletes tájékoztatást egészségi állapotukról a kezelőorvos nem adhat. Telefonon nővér csak a beteg általános állapotáról adhat információt. Mivel a telefonközpont többnyire automata üzemmódban működik, adja meg hozzátartozójának azt az osztályos melléket, amin hívhatják Önt, vagy az ellátásában résztvevő orvost, nővért.

Távozás az intézményből

Minden ideiglenes vagy önkényes távozást be kell jelentenie a kezelőorvosnak, és erről nyilatkozatot kell aláírnia. Amennyiben végleg (zárójelentéssel) távozik az intézményből, kérjük, lehetőleg délelőtt 11 óráig tegye azt meg. A távozás napján már ebédet nem rendelünk Önnek. Ha bármilyen akadály felmerül, kérjük, jelezze a nővérnek.

Dohányzás

Az intézmény egész területén a dohányzás tilos! A szabályt megszegőket az ÁNTSZ ellenőrök bírsággal súlythatják. Kérjük, egészsége érdekében is tartózkodjon a dohányzástól!

Parkolás

A kórház területén, a szűk kapacitás miatt, csak napi 400 Ft parkolási díj megfizetése mellett parkolhat. Kérjük, vegye igénybe az utcán lévő ingyenes parkolókat!

Panasztétel

Ha ellátásával kapcsolatban bármilyen panasz felmerül, jelezze azt az osztályvezető főorvosnak. Ha nem kap rá kielégítő választ, fordulhat a kórház főigazgatójához – lehetőleg levélben – vagy a kórházban feladatot ellátó betegjogi képviselőhöz. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy panaszát kivizsgáljuk, és tájékoztassuk Önt!

 

 

Törökbálint, 2016. április                                                                Dr. Antal Gabriella             

                                                                                                                főigazgató