Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint pályázatot hirdet Ultrahang szakrendelés radiológus szakorvos munkakör betöltésére

Tüdőgyógyintézet Törökbálint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Tüdőgyógyintézet Törökbálint Ultrahang szakrendelés radiológus szakorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 15 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Járó és fekvőbeteg szakellátás

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, radiológus szakorvosi képesítés,
• Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lupkovics Gergely orvosigazgató nyújt, a +36 30 316 4363 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 289/2022. , valamint a munkakör megnevezését: radiológus szakorvos.
• Elektronikus úton Dr. Lupkovics Gergely orvosigazgató részére a orvosigazgato@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű munkaszerződés egészségügyi szolgálati jogviszonyban jön létre.