Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint pályázatot hirdet Tüdőgyógyintézet Törökbálint Szemészet szemész szakorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 9 órás

A munkavégzés helye:Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, szemész szakorvos képesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
• orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi szolgáltatónál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kunos László orvosigazgató nyújt, a +36 23 511 570 / 280 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 456/2022 , valamint a munkakör megnevezését: szemész szakorvos.
• Elektronikus úton Dr. Kunos László orvosigazgató részére a orvosigazgato@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Dr. Kunos László orvosigazgató, Pest megye, 2045 Törökbálint,Munkácsy Mihály utca 70. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű munkaszerződés egészségügyi szolgálati jogviszonyban jön létre.
A munkabér megállapítása az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C.törvény alapján történik.