Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint pályázatot hirdet Tüdőgyógyintézet Törökbálint Mosoda mosodai dolgozó munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kórház mosodájában lévő munkafeladatok ellátása a jogszabályi rendelkezések, belső szabályok, utasítások, valamint a szakmai jogszabályok és protokollok alapján.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
• Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• orvosi alkalmassági vizsgálat


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű alaposság,
• Jó szintű Önállóság és szervezett munkavégzés,
• Jó szintű megbízhatóság, és pontos precíz munkavégzés,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nothnágel Jánosné csoportvezető nyújt, a +36 23 511 571 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 459/2022 , valamint a munkakör megnevezését: mosodai dolgozó.
• Elektronikus úton Bliznik Máté Gergő koordinációs referens részére a anyaggazdalkodas@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Nothnágel Jánosné csoportvezető, Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határozatlan idejű munkaszerződés egészségügyi szolgálati jogviszonyban jön létre.