Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint pályázatot hirdet Tüdőgyógyintézet Törökbálint Aktív fekvőbeteg osztály SEGÉDÁPOLÓ/GYAKORLÓ ÁPOLÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Segédápolói / gyakorló ápolói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• 8 Általános,
• Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Középfokú képesítés, gyakorló ápoló,
• egészségügyi szolgáltatónál szerzett - legalább 1-3 év szakmai tpasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:  munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 12. 23
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató nyújt, a +36 23 511 584 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 454/2022. , valamint a munkakör megnevezését: segédápoló/ gyakorló ápoló.
• Elektronikus úton Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató részére a apolasigazgato@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül.
  Személyesen Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató, Pest megye 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 12.30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű munkaszerződés egészségügyi szolgálati jogviszonyban jön létre

A jelentkezés folyamatos!