Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint pályázatot hirdet személyi asszisztens/ titkárnő munkakör betöltésére.

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Főigazgatóság

személyi asszisztens/ titkárnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgató személyi asszisztenciája, programok szervezése, emlékeztetők készítése. Napi operatív feladatok ellátása (telefonok, e-mailek fogadása továbbítása, vendégek fogadása). Közreműködés rendezvények lebonyolításában. Igazgatóság irattározása. Postakönyv kezelése, beérkező dokumentumok (levelek, számlák) iktatása, továbbítása érintettek részére. Távollétek rögzítése, szabadság engedélyeztetés. Szerződések nyilvántartása. Levéltervezetek elkészítése. Határidős feladatok nyomonkövetése, nyilvántartása. Hatósági vizsgálatok és intézkedések kezelése, és nyilvántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Vezető mellett szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

Megbízhatóság, precizitás, terhelhetőség, jó probléma megoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okiratok másolata. Hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati a munkakör megnevezését: személyi asszisztens/ titkárnő.

Elektronikus úton www.torokbalintkorhaz.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

napi egyszeri meleg étkezés biztosítása, kiemelt bérezés