Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint pályázatot hirdet reumatológus szakorvos munkakör betöltésére

Tüdőgyógyintézet Törökbálint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tüdőgyógyintézet Törökbálint Reumatológiai szakrendelés reumatológus szakorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, reumatológus képesítés,• Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• orvosi alkalmassági vizsgálat. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- egészségügyi szolgáltatónál szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
• önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.12.23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kunos László orvosigazgató nyújt, a +36 23 511 570 / 280-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 455/2022. , valamint a munkakör megnevezését: reumatológus szakorvos.
• Elektronikus úton Dr. Kunos László orvosigazgató részére a orvosigazgato@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Dr. Kunos László orvosigazgató, Pest megye, 2045 Törökbálint Munkácsy Mihály utca 70.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.12.30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű munkaszerződés egészségügyi szolgálati jogviszonyban jön létre.

A munkabér megállapítása az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C.törvény alapján történik.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.