Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint pályázatot hirdet MEF állomás Röntgen asszisztens munkakör betöltésére.

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
MEF állomás

Röntgen asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Mobil állomáson mellkasfelvétel készítése, kabinos digitális röntgen berendezéssel, a hozzá kapcsolódó adminisztráció pontos vezetése, a berendezés telepítése során segédkezés. Kapcsolattartás önkormányzatokkal, büntetés végrehajtási intézetekkel,tüdőgondozókkal. Lakossági, céges, és börtön szűréseket végzünk egész évben országosan.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,
  • Egészségügyben való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, cselekvőképesség. Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Röntgen asszisztens,
  • Egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, cselekvőképesség. Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Röntgen asszisztens.
  • Elektronikus úton www.torokbalintkorhaz.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
    ÁEEK - 2020. január 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
KJT szerinti fizetés, étkezés hozzájárulás és egyéb pótlékok, utazási költség térítés
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalintkorhaz.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 20.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.