Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint pályázatot hirdet Betegszállítás BETEGSZÁLLÍTÓ munkakör betöltésére

Tüdőgyógyintézet Törökbálinta Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tüdőgyógyintézet Törökbálint Betegszállítás - betegszállító - munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Betegszállítói feladatok ellátása, Kórházi betegek vizsgálatra történő szállítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
• Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• orvosi alkalmassági vizsgálat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés
  • hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz
  •  végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  •  Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
  •  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 07.15
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató nyújt, a +36 23 511 584 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály. utca 70. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 281/2022. , valamint a munkakör megnevezését: betegszállító.
Elektronikus úton Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató részére a apolasigazgato@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű munkaszerződés egészségügyi szolgálati jogviszonyban jön létre.