Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint pályázatot hirdet Aktív fekvőbeteg osztály ÁPOLÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakápolói feladatok ellátása a fekvőbeteg osztályon.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Emelt szintű szakképesítés, ápolói szakképesítés,
• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    önéletrajz
•    végzettséget igazoló dokumentumok másolata
•    Koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása
•    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató nyújt, a +36 23 511 584 -os telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 323/2022. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
• Elektronikus úton Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató részére a apolasigazgato@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű munkaszerződés egészségügyi szolgálati jogviszonyban jön létre.

A jelentkezés folyamatos!