Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint Onkológiai osztály pályázatot hirdet Onkológiai szakápoló munkakör betöltésére.

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Onkológiai osztály

Onkológiai szakápoló
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakápolói feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, Onkológiai szakápoló,
  • Egészségügyben való jártasság - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskola végzettséget igazoló dokumentumok másolata, sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Orvosi egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskola végzettséget igazoló dokumentumok másolata, sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Orvosi egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 13.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Onkológiai szakápoló.
  • Elektronikus úton www.torokbalintkorhaz.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   ÁEEK - 2020. január 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalintkorhaz.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 20.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.