Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Tüdőgyógyintézet Törökbálint Anyaggazdálkodási osztály pályázatot hirdet Gépkocsivezető munkakör betöltésére.

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Anyaggazdálkodási osztály

Gépkocsivezető
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Belföldi személyszállítási feladatok és szükség esetén árubeszerzés, vér és laboratóriumi minta szállítás.
 • Egyéb küldemények címzetthez történő elszállítása.
 • A gépjárművel kapcsolatos dokumentumok, menetlevél stb. vezetése.
 • Egyéb logisztikai és ügyviteli feladatok ellátása, fuvarfeladatok adminisztrálása.
 • Gépjárművek ellenőrzése.
 • Betegszállítás, hétvégi ügyelet ellátása, készenlét.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Budapesti helyismeret - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, cselekvőképesség. Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Budapesti, pest megyei helyismeret - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Elvárt kompetenciák:
 • Pontosság, precizitás,
 • Megbízhatóság, szervezeti lojalitás,,
 • önállóság, jó szervezőkészség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó helyzetfelismerő és kommunikációs képesség.
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Gépkocsivezető.
 • Elektronikus úton: tbti@torokbalintkorhaz.hu. Kérjük e-mailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Gépkocsivezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
   ÁEEK - 2020. február 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kiemelt bérezés, napi egyszeri meleg étkezés biztosítása. Munkarend: hétfőtől péntekig (heti 40 óra), alkalmanként hétvégi/ünnepnapi ügyelet és készenlét. Stabil munkahelyi légkör, közalkalmazotti állás, bejelentett teljes munkaidő, hosszú távú munkalehetőség.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalintkorhaz.hu honlapon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.