Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Álláshirdetés, Laboratóriumi asszisztens (egészségügyi területen) munkakör betöltésére!

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

                          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Labor

Laboratóriumi asszisztens egészségügyi területen

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egyműszakos laboratóriumi asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, Laboratóriumi asszisztens, vagy egészségügyi szakképesítés,

•         Egészségügyi területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség, bűntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Laboratóriumi asszisztens egészségügyi területen.

•         Elektronikus úton Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató részére a tbti@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztülA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés, napi egyszeri meleg étkezés biztosítása