Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Álláshirdetés, víz-, gáz-, fűtésszerelő munkakör betöltésére!

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

                          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Műszaki osztály

víz-, gáz-, fűtésszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egészségügyi épületek vízellátásának,szerelvényeinek, fűtési hálózatának karbantartása, Kisebb felújítások elvégzése, Egyes hálózati egységek cseréje a hibaelhárítás érdekében, Gépészeti berendezések működésének rendszeres ellenőrzése a tervezett megelőző karbantartás keretén belül, Egyszerűbb lakatos feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet, szakirányú szakképesítés,

•         Szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség, bűntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály 70 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: víz-, gáz-, fűtésszerelő.

•         Elektronikus úton Demetrovics Márton műszaki osztályvezető részére a tbti@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés, kulturált munkakörnyezet, teljes felszerszámozottság, munkavédelmi felszerelések biztosítása, egyszeri meleg étkezés biztosítása.