Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Álláshirdetés, Víz-, Gáz-, Fűtésszerelő munkakör betöltésére!

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

                          a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Műszaki osztály

víz-, gáz-, fűtésszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egészségügyi épületek vízellátásának,szerelvényeinek, fűtési hálózatának karbantartása, Kisebb felújítások elvégzése, Egyes hálózati egységek cseréje a hibaelhárítás érdekében, Gépészeti berendezések működésének rendszeres ellenőrzése a tervezett megelőző karbantartás keretén belül. Egyszerűbb lakatos feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet, szakirányú szakképesítés,
  • Szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Bűntetlen előélet, cselekvőképesség,magyar állampolgárság.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2018. , valamint a munkakör megnevezését: víz-, gáz-, fűtésszerelő.
  • Elektronikus úton Demetrovics Márton műszaki osztályvezető részére a tbti@torokbalintkorhaz.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés, napi egyszeri melegétkezés biztosítása.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.01.25.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalintkorhaz.hu honlapon szerezhet.