Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Álláshirdetés - Mosodai dolgozó munkakör betöltésére!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Mosoda

mosodai dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mosodában felmerülő mosodai tevékenység ellátása, hajtogatás, vasalás, szárítóból történő ruha kiszedése, előkészítése vasaláshoz.Takarítás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,

 

  • Bűntetlen előélet, cselekvőképesség,magyar állampolgárság
  • Pozitív elbírálás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: mosodai dolgozó.

 

  • Elektronikus úton Ruzsinszky Zsuzsanna anyaggazdálkodási osztályvezető részére a tbti@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Napi egyszeri melegétkezés biztosítása.