Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Álláshirdetés - Konyhai kisegítő munkakör betöltésére!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Élelmezési osztály

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fekete és fehér edény mosogatása, nyersanyagok előkészítése, reggeli és vacsora csomagolása, ebéd tálalása.Egyszerűbb ételek előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése.Takarítás az élelmezés területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • Bűntetlen előélet, cselekvőképesség,magyar állampolgárság,egészségügyi alkalmasság
  • Pozitív elbírálás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •   Fényképes szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • •         Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2017. , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.
  •         Elektronikus úton Somlyainé Kiss Edit élelmezésvezető részére a tbti@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés, napi egyszeri melegétkezés biztosítása.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalintkorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 24.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.