Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Álláshirdetés - Humán ügyintéző munkakör betöltésére!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Pénzügyi,- munkaügyi osztály

Humán ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény személyügyi feladatainak teljeskörű ellátása, különösen munkaviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó ügyintézés. Bérszámfejtéshez, természetbeni juttatáshoz szükséges alapnyilvántartások vezetése. Adatszolgáltatás az Államkincstár felé. Bérszámfejtés ellenőrzése, megbízási szerződések előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, munkaügyi, társadalombiztosítási ügyintéző,

 

  • Bűntetlen előélet, cselekvőképesség,magyar állampolgárság,
  • Munkaügyi jogszabályok ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

  • KIRA program gyakorlati ismerete.
  • Közalkalmazotti törvény, egészségügyi munkajog szabályainak ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2018., valamint a munkakör megnevezését: Humán ügyintéző.

 

  • Elektronikus úton Márton Eszter pénzügyi osztályvezető részére a tbti@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés, napi egyszeri melegétkezés biztosítása.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalintkorhaz.hu honlapon szerezhet.