Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Álláshirdetés, Gyógyszertári asszisztens munkakör betöltésére!

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Intézeti Gyógyszertár

Gyógyszertári asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógyszertári asszisztensi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,
  • Asszisztensi gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

  • Alapszintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség, bűntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Iskolai végzettséget,szakképesítést igazoló okiratok másolata
  • Fényképes szakmai önéletrajz
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Gyógyszertári asszisztens.

 

  • Elektronikus úton Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató részére a tbti@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés