Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Álláshirdetés, Ápolási asszisztens munkakör betöltésére!

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Fekvőbeteg osztályok

Ápolási asszisztens

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ápolási asszisztensi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

  •          8 Általános, vagy ápolási asszisztensi,vagy szociális gondozó,ápolói végzettség,
  •          Bűntetlen előélet, cselekvőképesség,magyar állampolgárság,
  •          Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Ápolási asszisztens.
  •  Elektronikus úton Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató részére a tbti@torokbalintkorhaz.hu e-mail címen keresztül.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiemelt bérezés, napi egyszeri melegétkezés biztosítása.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.01.25.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalintkorhaz.hu honlapon szerezhet.