Tüdőgyógyinzézet Törökbálint

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
+36-(23)-511-570
tbti@torokbalintkorhaz.hu

Álláshirdés - Ápoló munkakör betöltésére

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Fekvőbeteg osztályok

Ápoló
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ápolási feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  •          Középfokú képesítés,
  •          Ápolói gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  •          Bűntetlen előélet, cselekvőképesség,magyar állampolgárság,egészségügyi alkalmasság
  •          Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.
  • Elektronikus úton Dr. Lévai Attiláné ápolási igazgató részére a tbti@torokbalintkorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiemelt bérezés, napi egyszeri melegétkezés biztosítása.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalintkorhaz.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 24.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.